Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Liceum

Pielęgniarstwo

Informacje ogólne

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Uzyskany dyplom: licencjat pielęgniarstwo

Do kogo skierowane są studia?

Osoby, które zamierzają studiować pielęgniarstwo, muszą być świadome, że jest to zawód zaufania społecznego o szczególnie doniosłym znaczeniu publicznym w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Jest to profesja o wyjątkowym charakterze, której misyjność jest związana z opieką nad pacjentem, ma jednoznacznie określone zadania, gdzie wymogi formalnoprawne uprawniające do wykonywania zawodu są ściśle powiązane z pożądanymi społecznie wymaganiami pozaformalnymi wynikającymi z misyjnego charakteru pielęgniarstwa, takimi jak nienaganna postawa moralna, etyczna, wysoka kultura osobista, godne podejście do pacjenta oraz przestrzeganie tajemnicy związanej z wykonywaną pracą.

Efekty kształcenia dla kierunku - pobierz

Praca po studiach – perspektywy zawodowe

 • Szpitale
 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Podmioty lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Sanatoria i uzdrowiska
 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Dlaczego warto wybrać WSNS? sprawdź

Proponowany wykaz zajęć dydaktycznych:

 1. Technologia informacyjna
 2. Anatomia
 3. Fizjologia
 4. Patologia
 5. Genetyka
 6. Biochemia i biofizyka
 7. Mikrobiologia i parazytologia
 8. Farmakologia
 9. Radiologia
 10. Psychologia
 11. Socjologia
 12. Pedagogika
 13. Prawo z ochroną własności intelektualnej
 14. Zdrowie publiczne
 15. Filozofia i etyka pielęgniarki
 16. Podstawy pielęgniarstwa
 17. Promocja zdrowia
 18. Podstawowa opieka zdrowotna
 19. Dietetyka
 20. Badania fizykalne
 21. Badania naukowe w pielęgniarstwie
 22. Przedmiot fakultatywny: Zakażenia szpitalne
 23. Przedmiot fakultatywny: Język migowy
 24. Przedmiot fakultatywny: Promocja zdrowia psychicznego
 25. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 26. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 27. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 28. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 29. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 30. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 31. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 32. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 33. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 34. Opieka paliatywna
 35. Podstawy ratownictwa medycznego

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Liceum

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.