Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

EGZAMIN DYPLOMOWY

W roku akademickim 2015/2016 terminy egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków studiów planowane są następująco:
  • 14 czerwca 2016 r. - TECHNIKI DENTYSTYCZNE
  • 15 czerwca 2016 r. - KOSMETOLOGIA
  • 16 czerwca 2016 r. - RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • 21 czerwca 2016 r. - SOCJOLOGIA
  • 22 czerwca 2016 r. - DIETETYKA

Do obrony pracy licencjackiej może przystąpić student, który złoży wszystkie egzaminy i uzyska ‎wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów (w tym zaliczone praktyki studenckie) oraz złoży w dziekanacie WSNS do dnia 20 maja 2016 r. pracę licencjacką w wersji wydrukowanej oraz na płycie CD. Wszystkie prace są weryfikowane programem anty-plagiatowym. Najpóźniej w dniu obrony należy również w dziekanacie pozostawić płytę CD z prezentacją ‎multimedialną przygotowaną z pracy dyplomowej (podpisaną). Prezentacje wykonują studenci wszystkich ‎kierunków studiów. Wytyczne do pisania pracy dyplomowej oraz wzory strony tytułowej pracy dyplomowej dla każdego kierunku studiów są dostępne w Module Student w zakładce „PRACA DYPLOMOWA” oraz w dziekanacie WSNS.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, na którym student prezentuje temat pracy dyplomowej, najważniejsze jej tezy i wnioski oraz odpowiada na pytania Komisji. Na ocenę końcową na dyplomie składa się: średnia całkowita z całego toku studiów (50% tej oceny), ocena z pracy dyplomowej (25%) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (25%).

Dla studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w sesji letniej, a uzyskają zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, kolejny termin obrony jest zaplanowany w dniach 1 i 2 lutego 2017 r. Studenci, którzy chcą skorzystać z tego terminu, są wówczas zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej do 15 grudnia 2016 r. Termin obrony pracy dyplomowej w lutym 2017 r. obowiązuje także tych studentów, którzy rozpoczęli studia od lutego 2014 r. w tzw. naborze zimowym w roku akad. 2013/2014.

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.