Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

EGZAMIN DYPLOMOWY

W roku akademickim 2016/2017 terminy egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków studiów planowane są następująco:
  • 12 czerwca 2017 r. - TECHNIKI DENTYSTYCZNE
  • 13 czerwca 2017 r. - KOSMETOLOGIA
  • 14 czerwca 2017 r. - DIETETYKA
  • 20 czerwca 2017 r. - RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • 21 czerwca 2017 r. - SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

Do obrony pracy licencjackiej może przystąpić student, który złoży wszystkie egzaminy i uzyska ‎wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów (w tym zaliczone praktyki studenckie) oraz złoży w dziekanacie WSNS do dnia 20 maja 2017 r. pracę licencjacką w wersji wydrukowanej (jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie w oprawie miękkiej) oraz na płycie CD. Praca jest podawana procedurze antyplagiatowej. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji programem antyplagiatowym, praca jest dopuszczona do obrony, a student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia pozostałych 2 egzemplarzy pracy dyplomowej (wydruk jednostronny, oprawa miękka).

Najpóźniej w dniu obrony należy również w dziekanacie pozostawić płytę CD z prezentacją ‎multimedialną przygotowaną z pracy dyplomowej (podpisaną). Prezentacje wykonują studenci wszystkich ‎kierunków studiów.

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej oraz wzory strony tytułowej pracy dyplomowej dla każdego kierunku studiów są dostępne w Module Student w zakładce „PRACA DYPLOMOWA” oraz w dziekanacie WSNS.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, na którym student prezentuje temat pracy dyplomowej, najważniejsze jej tezy i wnioski oraz odpowiada na pytania Komisji. Na ocenę końcową na dyplomie składa się: średnia całkowita z całego toku studiów (50% tej oceny), ocena z pracy dyplomowej (25%) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (25%).

Dla studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w sesji letniej, a uzyskają zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, kolejny termin obrony jest zaplanowany w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Studenci, którzy chcą skorzystać z tego terminu, są wówczas zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej do 15 grudnia 2017 r. Termin obrony pracy dyplomowej w lutym 2018 r. obowiązuje także tych studentów, którzy rozpoczęli studia od lutego 2015 r. w tzw. naborze zimowym w roku akad. 2014/2015.

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.